Óda na koně (Neckář Václav)

Coby vyžle spával jsem na holé pryčně Vážil jsem a měřil jak za dva nic Na koně jsem skákal pouze v tělocvičně Tak jako každý rytíř z Nemanic V mých dětských snách proháněl se rychlý poník Projížděl cílem jízdou vítěznou Mou váhu unesl by i mořský koník Odplul by se mnou za mou princeznou Pro dívčích očí hluboké tůně Symbolem lásky nezkrotný kůň je S krví nespoutanou Vždycky jsem s koněm s chutí dával šach králi Tohle je koník i pro kapsu chuďasa Pro dívčí oči, ktré se na mě smály Sedlal jsem hbitě svého Pegasa Tak jako tasený meč, také kůň patří k princi A jeho podkovy mají hlas stříbrných mincí Rozházených do dáli Jako korály Svítící ozvěnou Blesky oděnou Pro dívčích očí hluboké tůně Symbolem lásky nezkrotný kůň je Pro dívčích očí hluboké tůně Ale nejenom pro ně Lidé milují koně A nikdy milovat nepřestanou Ty krásné boží tvory s krví nespoutanou!