Plavení koní (Neckář Václav)

Chvělo se rákosí i jívy Mé srdce dalo se v cval A do tvé mokré, černé hřívy Neslyšně jsem přísahal, že se stanu mořeplavcem Můj koníčku Můj koni Když jsem tě plavíval V zátoce rybníka pod jabloní Se starým kočím jsem se radíval Jak se slavným mořeplavcem Na jakou vějičku Chytit svou hvězdičku V rákosí při měsíčku „Nikdy neber do ruky bič” Pravil ten moudrý kočí „Když zbičuješ klidnou hladinu, voda se vzbouří A do očí ti vskočí Na vzbouřené duši štěstí nikdy nepřistane Jenom se přiblíží a hned je pryč Na štěstí, chlapče, nikdy neber bič Jinak vylovíš Jen samé hvězdy zbičované!” Chvělo se rákosí i jívy Mé srdce dalo se v cval A do tvé mokré, černé hřívy Neslyšně jsem přísahal, Že se stanu mořeplavcem Můj koníčku Můj koni Když jsem tě plavíval V zátoce rybníka pod jabloní Se starým kočím jsem se radíval Jak se slavným mořepplavcem Na jakou vějičku Chytit svou hvězdičku V rákosí při měsíčku Ta vzpomínka ve mně dodnes na poplach zvoní O mnohou moudrost jste přišli, vážení Když jste jako kluci na vlastní kůži nezažili Plavení Úchvatné letní plavení Volné a svobodné plavení koní V zátoce pod jabloní!