Šlechtici (Neckář Václav)

Za králů šlechtici museli přilbici vzít, a jiné šlechtice chtíce či nechtíce bít, R: K tomu měli boží požehnání, haleluja, a tím byli můj ty bože hnáni do utkání. Šlechtic by pro dámu, co růži podá mu, pad, pak se šli za krále, když měl král namále prát R: K tomu měli boží požehnání, haleluja... A kdyby přišel sám král sbor: aby zbraň mu vzal řeknu hochu, proč se trochu nechoď už do bitvy zmizely doby tvý v dál. Dáma i s růžemi, lhostejna může mi být, dnešnímu člověku nesluší k obleku štít. Doby ty jsou dávno zažehnány, haleluja, nadšeně už nikdo do utkání neuhání, Doby ty jsou dávno zažehnány, haleluja, nadšeně už nikdo do utkání neuhání...