Vstávej (Neckář Václav)

Vstávej, sluníčko stoupá a svádí do kopce lézt, vstávej a nebuď hloupá, pojď, půjdem za záda měst. Pojď bez pudru a haldy příčesů a zalezeme někam do lesů. Znáš jen z dávnověku trávu, písek řeku, hory-doly, stráň. Znáš jen z dávnověku trávu, písek řeku, tak už holka vstaň. Vstávej, den už se půlí, mrak číhá tam za rohem, vstávej, přiměj se vůlí, vem džínsy a rychle jdem. Tam do domu, co postavěly sny, a kde je sotva číslo popisní. Lůžko z fůry sena, z bílý skály stěna, okna z kamenů. Lůžko z fůry sena, z bílý skály stěna, tam tě zaženu. Vstávej, venku se stmívá, den říká: jdu pryč, good-bye, úpím a děvče snívá a žádá k snídani čaj. Než přestane se rozespale třást je půlnoc nebo aspoň jedenáct. Ptám se dálky, zda-li údolí se halí pláštěm vodních par. Ptám se dálky, zda-li údolí se halí, když nám zbyl jen bar.