Stála panenka Maria (Klíč)

Stála panenka Maria, jako růžička červená. jako růžička červená. Přišeltě k ní anděl Páně, dal pozdravení té panně. dal pozdravení té panně. Ta panenka se ulekla, hned na své kolínka klekla. hned na své kolínka klekla. Ulekla se promluvení, andělského pozdravení. andělského pozdravení. Nelekej se panno čistá, máš porodit Pána Krista. máš porodit Pána Krista.