Binance

Čerešne (Smatanová Zuzana)

Dmi B C A Dmi Ako mladé dievča už je to za nami Dmi B C A Dmi Po stromoch som liezla s našimi chlapcami F C A vždy keď na strome zlomili halúzku, A B C Dmi hádzali mi chlapci čerešne za blúzku F C Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou A B C Dmi odháňala som ich zelenou halúzkou. Dmi B C A Dmi Ubránila som sa viac menej úspešne, Dmi B C A Dmi Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. F C Neverte mládencom, keď sa Vám zapáčia A B C Dmi vyjedia vám všetky čerešne z koláča. F C Chlapci neublížia kým hľadia zo stromu, A B C Dmi keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Dmi B C A Dmi Keď sa na vás chlapec zadíva uprene, Dmi B C A Dmi ako tie čerešne budete červené. F C Keď sa na vás šuhaj usmeje pod fúzky, A B C Dmi rýchlo vyberajte čerešne z pod blúzky. F C Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka, A B C Dmi nič vám nepomôže zelená halúzka.