Binance

Depraved (Smatanová Zuzana)

Hmi D A G dooooo, oooooo (2x) Hmi D 1. Ako to povedať, je na to pár viet, A G so zviazaným jazykom tých viet už niet, Hmi D tažko to vysloviť, bráni mi sám svet, A G keď ústa otvorim tých viet už niet, Hmi D A G dooooo, oooooo (2x) 2. S dlaňami na tváry ticho hľadím, ako sa kto zatvári, pomedzi prsty nenápadne pozerám, a zo strachu trasú sa mi kolená, Hmi D A G dooooo, oooooo (2x) Hmi D A G R: I am depraved, yes I am depraved, all the time I was depraved, Hmi D A so take your hands, do you know what is best for you, G you have to think about it! A what will you do? Hmi D A G dooooo, oooooo what will you do? Hmi D A G dooooo, oooooo 3. Pre takt humoru osudu vrátim smeč, sú ludia, ktorých chôdza láka ma preč, no ja tu ostanem, odvetu vratiť viem, a so životom ako každý iní sa tiež pobijem, Hmi D A G dooooo, oooooo (2x) 4. Ale ked už zhodnotím celú situation, je lepsie odložiť našu conversation, možno vysloviť bráni mi sám svet, keď ústa otvorim tých viet už niet, Hmi D A G dooooo, oooooo (2x) R: I am depraved... (3x) Hmi D A G dooooo, oooooo what will you do?