Binance

Odznova (Smatanová Zuzana)

Hmi F#mi 1. Tak veľké rozdiely sú vyslovené Hmi F#mi s pocitom viny niečo utajím Hmi F#mi Je toho príliš, čo si nepovieme Hmi F#mi mám vraj len toľko, čo si zaslúžim D R: To ja volám niekam tvojim smerom Hmi tichú ľútosť bez slova Emi viem, že nie je neskoro G A začať zase odznova D Volám, že mám celkom jasný Hmi krok na schodoch od dola Emi nikdy nie je neskoro G A Hmi začať zase ísť odznova Hmi F#mi 2. Čo bolo isté zase vidím slabo to, čo je ťažké trochu odľahčím zostáva niečo ako buď - alebo je možné vybrať niečo medzitým? R: To ja volám... Emi *: Možno som mala skloniť A hlavu viac, než zvyknem Emi Možno som mala kričať A viac, skôr než stíchnem Emi Možno toho za hlavou A bolo viac, než treba Emi Možno som chcela chvíľu A dobre aj pre seba R: To ja volám...