Sluneční paprsky (Kryl Karel)

Sluneční paprsky se opatrně proplétaly podél mříží klouzaly po rámech zasklených zákazů Vězňové se zadostiučiněním pozorovali lidi chodící po ulici V módě je proužek! (pozn. nejedná se o píseň, ale o báseň ve volném verši)