Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Jedeme cestičkou ouzkou (Žalman)

D G 1. Jedeme cestičkou ouzkou A D vezeme nevěstu hezkou D A pojďte se, báby, dívat G A D ať máte co povídat G A D hou, hej, ať máte co povídat 2. Kterak to, můj milej, řeknu až já před faráře kleknu až se mě ptáti bude je-li to z dobré vůle hou, hej, je-li to z dobré vůle 3. Jen ty to, má milá, řekni že se nám nožičky spletly v komůrce na postýlce na strakatej peřince hou, hej, na strakatej peřince