Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Ave Maria (Zagorová Hana)

Nocí bezednou domů provázel mě mráz. V chrámu pojednou zaslechla jsem čísi hlas. A ten hlas, co zazněl klenbou tajemnou, prosil Matku Boží, smiluj se nade mnou. Ave Maria, Ave Maria. V světě vezdejším, v světě plném ran i krás, vždy mě zkonejší znovu slyšet lidský hlas. A ten hlas, co zazněl v chrámu staletém, prosil Matku Boží, smiluj se i nad světem. Ave Maria, Ave Maria. Jsme tak praktičtí. Věcí je svět kolem nás! Co jen polidští? Zase jenom lidský hlas. Oči zvedám k tobě, Matko Maria, o tvé věčné světlo lásky prosím zas i já. Ave Maria, ty znáš. Ave Maria, ty znáš. Ave Maria, ty víš. Ave Maria, ty víš. Pomoz jen dětem svým nést ten kříž. Ave Maria, ty víš. Ave Maria, ty víš. Ave Maria, ty znáš. Ave Maria, ty znáš. Slyš ten hlas upřímných i náš, Maria.