Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Neodcházej (Zagorová Hana)

Neodcházej! Neodcházej... A půjdeš-li, už se nevracej, tak už se nevracej. Až písek dnů, až písek dnů, až písek dnů odvanou deště, odplaví deště, pak na vše zapomenout dej. Pak na vše zapomenou dej.