Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Směs vánočních koled II (Zagorová Hana)

Půjdem spolu do Betléma on: Půjdem spolu do Betléma, dudaj, dudaj, dudaj dá! Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati, Ježíšku, panáčku já tě budu kolébat. ona: Začni, Kubo, na ty dudy, dudaj, dudaj, dudaj dá! Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati, Ježíšku, panáčku já tě budu kolébat. on: A ty Janku, na píšťalku, dudaj, dudaj, dudaj dá! Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati, Ježíšku, panáčku já tě budu kolébat. Nesem vám noviny ona: Nesem vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny, pozor dejte. Slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně. oba: Rozjímejte. on: Andělé v oblacích prozpěvují, narození Páně ohlašují, že jest narozen, v jeslích položen, že jest narozen, v jeslích položen. oba: Oznamují. Veselé vánoční hody ona: Veselé vánoční hody, zpívejte, dítky, koledy, o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko, o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko. Potmě leží, nemá svíčičky, na nebi mu svítí hvězdičky. Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo's nahé a nic nemáš, děťátko. Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo's nahé a nic nemáš, děťátko. Tichá noc (Franz Gruber) on: Tichá noc, svatá noc. Co anděl vyprávěl, přišed s jasností v pastýřův stan, zní již z výsosti, z všech země stran, vám je dnes spasitel dán; přišel Kristus Pán, přišel Kristus Pán. Dej Bůh štěstí ona: Dej Bůh štěstí tomu domu; my zpíváme Pánu Bohu, malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. on: On rozdává štědrovníčky, jabka, hrušky a troníčky, za naše zpívání, za koledování, dej vám Pán Bůh své požehnání. Chtíc aby spal (Adam Michna) ona: Chtíc, aby spal, tak zpívala synáčkovi matka, jež ponocovala, miláčkovi, nynej rozkošné děťátko, Synu Boží, nynej, nynej nemluvňátko světa zboží. Já bych rád k Betlému on: Já bych rád k Betlému, k Ježíšku malému. Mám doma křepeličku a pěknou žežuličku, ty mu odvedu. ona: Bude žežulička vyrážet Ježíška, u hlavičky jeho sedávat, kouzelně mu bude kukávat. Zdráv buď, Ježíšku! Narodil se Kristus Pán on: Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se, z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.