Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Zpráva všem holubům (Zagorová Hana)

Holubům, volám všem holubům, z nábřeží, věží i slavobrán. Holubům, zpráva všem holubům, leťte blíž, najednou nevím kudy kam, leťte blíž i ze všech náměstí, bílých soch, parků i katedrál. Leťte sem, stalo se neštěstí, nestojí o mě už, kdo o mě stál. Z vůně tvých dlaní, z tvých slibování, nekrmte holuby, zbyl nápis, zní jako výstřel, cedule v místě tajném, jak láska nás dvou. Park smutek jistí, tmou tančí listí, hledám tě nocí, jak pes pána, já nehledaná dost času do rána mám. Holubům, zpráva všem holubům, z nábřeží, věží i katedrál. Holubům, zpráva všem holubům, nestojí o mě už, kdo o mě stál. Raněná jak křídlo holubí, zamávám ti ještě akorát. Zmatená, jak šaty naruby, nevidím, neslyším a nemůžu spát. Jít domů váhám, smířit se zdráhám, svět náhle pozpátku nit spřádá. Hádám proč v hlavě ten nápis právě, nekrmte holuby, mám. Toulám se v dešti, hlava mi třeští, nekrmte holuby, zbyl nápis. Déšť parte skládá, ta limonáda nedá se číst. Holubům, volám všem holubům, z nábřeží věží i slavobrán, holubům, zpráva všem holubům, leťte blíž, najedenou nevím kudy kam, leťte blíž i ze všech náměstí, bílých soch parků i katedrál, leťte sem, stalo se neštěstí, nestojí o mě už, kdo o mě stál.