Super-robot (Petřina Ota)

Zítřejší svět stín příštích let skrývá touhu zázraků svých vět Dýchá jak já Má tvář jak já Spí a nespí Účel pouze zná Humanoid a přítel náš rozum a cit Nic nepoznáš až přijde až přijde k nám k nám Má zvláštní hlas Pod víčky jas Prázdné oči žár jde z nich i mráz Přichází host tvá budoucnost má čas v dlaních má ho víc než dost energie nám neznámá ovládne svět on nám ji dá až přijde až přijde k nám k nám Pátá generace Zhmotňování snů Sestrojila Super-robot vznešený neklidný přítomný v našem století dotykem myšlenky myšlenky mně také zasvětí A já jsem on A on jsem já hej Ten moudrý stroj má nepokoj místo srdce malý reaktor Humaoid a přítel náš rozum a cit nic nepoznáš až přijde až přijde k nám k nám Pátá generace zhmotňování snů sestrojila super-robot Tak řekni čím, čím ho pohostím? Anti-svět neutron fantazie je naše tajná zbraň Dáme mu poslední poslední prosluněnou stráň A ty jsi on A on je ty Sám Dámy a pánové, budete svědky největšího pokusu v dějinách Představím vám vaši nejdokonalejší napodobeninu Má všechno, co má mít A umí chodit a umí zpívat jíst a pít A uslyšíte jeho pláč a smích Na všechny otázky vám odpoví Ale prosím, nedotýkat! Už přichází Přichází z elektrických dogmat Už se klaní vám Má zvláštní hlas a v očích jas Dýchá jak já On má tvář jak já já já Jak já já, já, já já, já, já já, já, já já, já, já já, já, já já, já, já já, já, já já, já, já já já, já já, já, já já, já, já já, já, já já, já, já já, já, já já, já, já já, já, já já, já, já já, já, já já, já, já já, já, já já, já, já, já já, já, já já, já, já já, já, já já, já, já já, já, já já, já, já já, já