Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

Slyšte, slyšte, pastuškové (Vánoční koledy)

Slyšte, slyšte, pastuškové, jaké znějí zpěvy nové v této noční hodině u betlémské krajině. Andělé se tam zjevují, slávu a čest prozpěvují, pacholátku zkroušeně, jež si hoví na seně. Dětátko, je syn Boží, nemá pozemského zboží. Tak zde leží maličký, synek chudé matičky. A tam od východu z dáli, pospíchají moudří králi, aby vzdali chválu, čest, tomu jenž Pán králů jest. I my jdeme k chudé stáji, ta dnes podobá se ráji, zpěv andělský odtud zní, sám syn Boží bydlí v ní.