Naposledy vložené
Úniková místnost Vlaková loupež
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Blahoslavenství (Učedníci)

d F C G d F C G 1. Blaze chudým všem, blaze chudým všem, blaze v duchu chudým všem, ať to každý ví. d F C G d F C G Jejich je svatá zem, jejich je svatá zem, jejich je nebeské království. 2. Blaze plačícím, blaze plačícím, blaze lidem plačícím, ať to každý ví. Blaze proto těm, až uzří svatou zem, až uzří svatou zem, Pán je potěší. 3. Blaze tichým všem, blaze tichým všem, blaze tichým lidem všem, ať to každý ví. Oni dostanou svou zem, dostanou svou zem, oni dostanou svou zem za dědictví. 4. Ti, kdo hladoví, ti, kdo hladoví, ti, kdo žízní, hladoví po spravedlnosti, ať to každý ví, ti se nasytí, ti se nasytí, všeho je dosti. 5. Milosrdným blaze těm, milosrdným blaze těm, milosrdným blaze těm, ať to každý ví, blaze proto těm, proto říkám všem, neboť oni dojdou milosrdenství. 6. Kdo mají srdce čisté, ti, kdo čisté srdce maj, kdo čisté srdce maj jak letní obloha, blahoslavení, blahoslavení neboť oni, vím, uvidí Boha. 7. Blahoslavení, kdo pokoj roznáší, ti své království také dobudou, neboť říkám vám, neboť říkám vám, syny Božími nazváni budou. 8. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, ať to každý ví, štěstí naleznou, štěstí naleznou, neboť jejich je nebeské království. 9. Když vás kvůli mně hodně budou bít a když vás kvůli ně lžemi potupí, radost pro lásku, nenechte si vzít, vždyť chcete přece žít v Božím království.