Tulák čas (Ozvěna)

E F#mi H7 E 1. Prachem cest chvátá, čas letních vůní, F#mi H7 E7 z poháru kouzel kraj napojí. A F#mi C#mi F#mi Cvalem se blíží ta nymfa zlatá, A E A E odlita sluncem a vánkem nadějí. F#mi H7 E R: Příjde den a s ním zlé všechno zmizí, F#mi C#mi Asmi opřádá celý kraj říše snů. A E A Asmi Tulák čas musí dál, jak sen mizí, F#mi A H7 zastav se parde náš, zůstaň tu na věky stát. 2. Blátem cest chvátá, čas zimních bouří, z poháru větrů kraj napojí. Mrazivou paní je nymfa zlatá, odlita sluncem a bílou závějí. R: Příjde den ... 3. Kouzelnou branou střechýle zvoní, čas zimních bouří pryč odchází. Divokou píseň do letu saní, nám vítr hvízdá, že jaro přichází.