Drevosůstruhár (nightwork)

Héj počůvaj moj song ty pičo česká nerytmická, najdi svoj rytmus, tak ako ho mal praotec Slovák, keď nad Tatru si holů blýskal svoju riť a borovinu zaváňal háj jááj, vybagrujte Čechy Slovensko chce more, more? dyk more. Ja som Drevosústruhár a sadám na konár, robím to čo spievam hoci kam a hoci kedy Ja som Drevosústruhár a sadám na konár, tak prečo robím vtedy, keď nie sú moje drevá ready. Znal som iba drevo (Znal som iba drevo, možná kočka jednou poznám Tebo) Nevedel som čo je svet (Nevedel som čo je svet, teraz už nie je cesty späť) Znal som iba drevo (Znal som iba drevo, možná kočka jednou poznám Tebo) Môžeš mi ho závidieť R: Pidybidybydybydybydybou... Aj jajajajajaj... Ja som Drevosústruhár a sadám na konár, robím to čo spievam hoci kam a hoci kedy Ja som Drevosústruhár a sadám na konár, tak prečo robím vtedy, keď má moja piča vredy. Znal som iba drevo... R: Pidybidybydybydybydybou....