Kouř v údolí (Smolaři)

D(D,E,D) A(A,H,A) D(D,E,D) 1. Já každý večer na zápraží sedám G(G,A,G) A(A,H,A) a v údolí kouř vlaku vyhlížím, D(D,E,D) G(G,A,G) D(D,E,D) G(G,A,G) [: už týden sedím tak, čas trávím všelijak D(D,E,D) A(A,H,A) D(D,E,D) a na dně kapsy v horách štěstí hledám. :] 2. Já ve snu viděl ve svých rukách zlato, tak šel jsem do hor trochu si ho vzít, [: hledal jsem všude snad a osud akorát mně nabídnul jen kamení a bláto. :] 3. Čekáš marně, do vlaku dnes sedám, ty možná, že kouř vlaku vyhlížíš, [: já dál tě nechci mást, čas láskou svou ti krást, já svoje srdce tvojí lásce nedám. :] 4. Ty v městě žiješ a já vlastně nevím, jestli na mě čekáš a jak mě přivítáš, [: osud mě zamotal, já nemůžu už dál, tak nad propastí tady v horách stojím. :]