Prázdná slova (Argema)

C F C G R: Jinde pronášej řeč o hodnotách C F G C na něž nejde sáhnout, slova tvá jsou prach, nech si pro jiné, prázdné rady tvé, nechci v řadách loutek živit v sobě strach. F C F C(Am) 1. Další vzpíná ruce své kamsi k výšinám, F C Am G včera kabát černý, měl dnes má svatozář, jako holky z Playboye to, co chceš mi dát, bez vůle a bez ohně, papír nemám rád. R: Jinde pronášej řeč o hodnotách ... 2. Zas jen fráze z moudrých knih, ztratil jsi své já, první ani poslední, kdo se namáhá, tak mne vynech, nejsem tvůj, soudruh též to vzdal, v slepých řadách nechci žít, zkus to o dům dál. R: Jinde pronášej řeč o hodnotách ... + C F G C už pár týdnů se sklánět odmítám.