Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

Nesem vám noviny (Vánoční koledy)

C F C F C G7 C 1. Nesem vám noviny, poslouchejte, C F C F C G7 C z betlémské krajiny, pozor dejte. C G7 Slyšte je pilně a neomylně, C G7 slyšte je pilně a neomylně, C G7 C rozjímejte. 2. K němužto andělé z nebe přišli, i také pastýři jsou se sešli, jeho vítali, jeho chválili, jeho vítali, jeho chválili, dary nesli. 3. Andělé v oblacích prozpěvujú narození Páně ohlašujú; že jest narozen, v jeslích položen, že jest narozen, v jeslích položen oznamují.