Matikář - naučíme matematiku. Každého.

K zoufání prázdný myšlenky mívám (Weekend)

G D G C 1. Svý tajný přání před vámi skrývám, G D marně se bráním nedat nic znát, G D G C svůj čas si chráním, jen ten mi zbývá, G D G jdu za poznáním, že je o co stát. 2. Slunce se sklání, s časem odchází, já zase vstávám, půjdu se ptát, proč lidé stárnou, i když jim schází rozdat víc lásky, co jiný má řád. 3. K zoufání prázdný myšlenky mívám, a když se hádám, pravdu svou mám, můj svět je krásný, ať kdo chce říká, že mu jen málo umíme dát. 4. Největší přání před vámi skrývám: zastavit tání jak jarní kůň, čas rychle pádí, ke smutku svádí, v dálkách se ztrácí jak splašenej kůň. 5.=1.