Binance

Porúčajte Bohu dušu (Zápalky)

Ami G 1. Ale vás tu je dnes ako múch, C F C E na jedného Jánošíka prišiel celý pluk, Ami G stojíte tu ako polená, C F C E strach vám trasie hlavy, ruky, láme kolená! Ami G R: Porúčajte Bohu dušu, bojíte sa zbojníkov, F C E keď ste Jura polapili, príde tisíc Janíkov, Ami G porúčajte Bohu dušu, už to máte zrátané, F C E jedného ste polapili, tisíc ďalších povstane. 2. Valaštička, sekni ešte raz, ešte aspoň jednu zradnú hlavu k zemi zraz, valaštička, už sa radšej strať, až ťa budú potrebovať, tak sa k ĺuďom vráť! R: 3. Nemysli si, baba, že mám strach, lebo si mi podsypala pod topánky hrach, iste si ťa diabol príde vziať za to, že ťa toĺko ĺudí bude preklínať! R: