Binance

Prskavka (Zápalky)

C Ami7 1. Pomaly nám obliekajú kabát, Fmaj7 C taký, čo tí zmúdrelí vraj nosia, Ami7 a trochu nám to pomiešali v hlavách, Fmaj7 G ešte tam však nie sme iba hostia, F G C Ami7 pečiatok a potvrdení pribúda nám stále viac, stále viac, Fmaj7 G C že sme geniálni a skoro poletíme na Mesiac. 2. Nosy sa nám začínajú krútiť, zacítili perspektívu skvelú, stačí nové ideály kúpiť, ĺahšiu cestu ku zlatému cieĺu, trochu drahé šťastie - za svedomie kúpené, kúpené, a priateĺove oči smutne k zemi sklopené. 3. O polnoci znejú všetky zvony a pochytá sa dlhá reťaz rúk, dole v meste stoja drahé domy, dajte si ich kĺudne za klobúk! Na oblohu prianie prskavkou si napíšem, napíšem: mať blízko dobrých ĺudí, nech poznať zlé a dobré viem.