Binance

Uhlíky (Zápalky)

Dmi A Bb Dmi 1. Spievam červeným uhlíkom, čo fúkajú do očí dym, F Bb ĺuďom, čo išli svojim chodníkom s cieĺom rovnakým, Dmi Gmi vždy, keď bol vietor proti nim a slzy im do očí hnal, Dmi C Bb ako keď uhlíky rozfúkaš, plameň zašĺahal. F C Bb C A keď niekomu došiel dych a mal už málo síl, F C Bb držal palce a pomáhal, alebo aspoň neškodil. 2. Nechceli za sebou nechať len misky vylízané, dívať sa len tak okolo, čo sa stane, toĺkí to stále nechápu, boja sa, či zívajú, veĺé špinavé kvapky uhlíky zhášajú. Niekto blízky sa objaví a dvere otvorí, rozfúka v srdci uhlíky, zas sa oheň rozhorí. 3. Spievam červeným uhlíkom, čo fúkajú do očí dym, všetkým spáleným deníkom s listom rovnakým, je na ňom veta o chvíli, keď sa hviezdy skrývajú, keď sa okolo ohniska dlane stískajú. Až všetky veci postrácam, v dlaniach mi ostane vzduch, naväčšie bohatstvo v rukách mám, keď impulz obieha kruh. Dmi A Bb Dmi *: Spievam červeným uhlíkom ...