Haló (Čírová Mária)

V polčase rozpadu už nemám náladu dvíhať ruky hore vzdávať sa to je choré Čo sa tu vlastne stalo nič po nás nezostalo Na mieste kde sme boli zívajú prázdne stoly Haló, haló, haló sa nedovoláš asi mám iný program Haló, haló, haló nik ti nedvíha tak kde sa stala chyba Nie je to vecou lieku si stále na úteku a ja mám pocit viny zostal si ale iný Aj tvoje veci sú preč chýba nám spoločná reč poháre neumyté a tiene v prázdnom byte Haló, haló, haló sa nedovoláš asi mám iný program Haló, haló, haló nik ti nedvíha tak kde sa stala chyba Haló, haló, haló sa nedovoláš asi mám iný program Haló, haló, haló nik ti nedvíha tak kde sa, tak kde sa, tak kde sa stala chyba