Imiona (Rey Ramona)

może, jeszcze nie istnieje nawet to, co mnie dotyka ale ja czuje chłodzi mnie lub straszy przedrzeźnia nawiedza zajmuje moją uwagę obrazy, hasła, stają się być realne są tam wszystkie moje, moje imiona moje realne moje linie papilarne moje, moje moje wszystkie imiona realne, nierealne moje linie papilarne moje, moje może, jeszcze nie istnieje nawet to, co mnie dotyka ale ja czuje chłodzi mnie lub straszy przedrzeźnia nawiedza tak nieznośnie mnie określa natrętnie jestem dotykają mnie przeczucia zwiastujące mnie może, jeszcze nie istnieje nawet to, co mnie dotyka ale ja czuje chłodzi mnie lub straszy przedrzeźnia nawiedza