Binance

A tak tu stojím (Aulen Orfeus)

kapo: 4 Dmi G C 1) A tak tu stojím a v ruce mám kytaru dřevěnou Dmi G C F C Duši si hojím a pohrávám si s ozvěnou Dmi G C Struny si přejí své nové písně vydat nám Dmi G C F C Já vlastně nehraju, jenom jim v tom pomáhám Dmi G C R: /:Jen dál, jen dál, jen dál, Dmi G C Řekněte, kdybych se bál, tak proč bych tu stál:/ 2) A kat ut míjots a v ecur mám uratyk ouněveřd Išud is míjoh a mávárhop is s uoněvzo Ynurts is íjeřp évs évon eňsíp tadyv mán Áj eňtsalv ujarhen, monej mij v mot máhámop Fer: /:Nej lád, nej lád, nej lád, Eteňkeř, chybydk es láb, kat čorp chyb ut láts:/ Pozn.: Od druhé sloky dál se vlastně znovu opakuje první sloka a refrén. Jenže pozpátku.