Expres mléčné dráhy (Rottrová Marie)

Ami G Ami G A- Kdybych měla aspoň křídel pár, poznala bych výšin mráz i žár, C E7 B- svět by ležel u nohou mých - malý a náhle neznámý F D7 G G7 a tvůj dům tečkou jen by se zdál, zdál, zdál... C- Tam kde hvězdy bílou září zvou, expres mléčné dráhy míří tmou, D- píseň jeho, zlatý tón vítr vnáší do mých snů, oblohou jako šíp letí dál, dál, dál... Refrén Ami G E(sbor) Léta expres uhání mléčnou dráhou, (vokal) uhání mléčnou dráhou, Ami G (sbor) známý signál vyzvání mléčnou dráhou, (vokal) bílou mléčnou dráhou, Ami G (sbor) léta expres uhání mléčnou dráhou, (vokal) bílou mléčnou dráhou - jée, Ami G (sbor) známý signál vyzvání mléčnou dráhou, (vokal) bílou mléčnou dráhou... F- S námi když se loučí krátký den, já se stále oknem dívám ven, G- křídla v duchu rozpínám - vznést se vzhůru toužím jen, expres můj podle snů dobře znám, znám, znám... Refrén H(sbor) Léta expres uhání mléčnou dráhou, (vokal) uhání mléčnou dráhou, (sbor) známý signál vyzvání mléčnou dráhou, (vokal) bílou mléčnou dráhou, (sbor) dálka noci uhání mléčnou dráhou, (vokal) bílou mléčnou dráhou - jé, (sbor) léta expres uhání mléčnou dráhou, (vokal) bílou mléčnou dráhou, (fade) - (sbor) známý signál vyzvání mléčnou dráhou, (vokal) bílou mléčnou dráhou... (sbor) léta expres uhání mléčnou dráhou, (vokal) bílou mléčnou dráhou............... (fade out)