Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Můj čas (Zagorová Hana)

Ami G F můj čas - je pouho pouhé prozatím G Emi Ami můj čas - může říct já už neplatím Cmi D rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil F E a času míň než se mi zdálo před půl hodinou Ami D R: příteli chvátej SOS, ať jsem i zítra čím jsem dnes F B Ami zbav mě tíhy mé rány mé co nejdřív Ami D příteli chvátej píšu vzkaz dej mi coztrácim dej mi čas F G C vrať mi víru mou, lásku mou - a té nejvíc Ami z vlastního spánku mužeš krást C jen času svého dej mi část F Ami boj s časem toužím tentokrát - neprohrát můj čas - to jsou jen chvilky takové můj čas - se ocit' v tísni časové rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. R: příteli chvátej SOS, ať jsem i zítra čím jsem dnes zbav mě tísně mé, strasti mé co nejdřív příteli chvátej píšu vzkaz, dej mi co ztrácim dej mi čas vrať mi víru mou, lásku mou, a té nejvíc z vlastního spánku mužeš krást, jen času svého dej mi část společně můžme tentokrát - neprohrát až budeš příště v tísni sám, kus času svého já ti dám a pomoc tvou ti zítra tím oplatím ....