Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Nemám ráda (Zagorová Hana)

D Hmi Emi A7 Nemám ráda slzy, nemám ráda trápení, D Hmi G F# nemám ráda pána, co tu stává sám. Hmi G D G Ví, že zívám, když ho vídám, a stále nevěří, D Hmi Emi A7 D že nemám ráda kroky u dveří. Třeba se mu zdává, že se se mnou ožení, třeba se mu zdává, že mu vrátím čas, co ztrácí, když se vrací domů v naději, že zítra uvidím ho raději. Gmi C7 R: Milý pane, už se nezmění F Dmi7 příští den ani ten, co byl včera, Gmi C7 je mi k smíchu vaše trápení F A7 od rána do večera. Nevím, na co sází, plete se mi do spaní, nevím, na co sází, že tu stává u mých dveří, když na věžích půlnoc odzvání, vždyť nemám ráda jeho vyznání. Nemám ráda slzy, nemám ráda trápení, nemám ráda pána, co tu stává sám. Ví, že zívám, když ho vídám, a stále nevěří, že nemám ráda kroky u dveří. Třeba se mu zdává, že se se mnou ožení, třeba se mu zdává, že mu vrátím čas, co ztrácí, když se vrací domů v naději, že zítra uvidím ho raději. R: Milý pane... Nevím, na co sází, plete se mi do spaní, nevím, na co sází, že tu stává u mých dveří, když na věžích půlnoc odzvání, vždyť nemám ráda jeho vyznání. Vždyť nemám ráda jeho vyznání.