Hrob a kriz (Načo Názov)

A C H Zacalo to ani nevies ako D C H Najprv trava potom piko D A C H Droga ta je ako klieste nepusti ta povie este A G C H vezmi si ma uzi si ma najprv teplo potom zima