Odtial potial (Načo Názov)

H C G A Odmalička tlačili ste do mňa tie vaše zása dy, H C A učili ma poslúchať a nikdy, nikdy netrčať z rady. D G C A Odtiaľ-potiaľ, to je váš svet, D G C A nadriadený, podriadený, slobody tu niet.