Binance

Eldorádo (Matuška Waldemar)

Ami G Ami G Ami 1. V dálných dálkách zámoří, ční prý zlaté pohoří, C D F C G-E příchozího pohostí, nádherou a hojností. 2. Dík těm svůdným pověstím, zástupy šly za štěstím, chátra i ti bohatí s vírou, že se vyplatí... Ami G C D G-E R: Jít a hledat Eldorádo, zbavené vší bídy člověčí, Ami G C D Emi jít a hledat Eldorádo, kde je láska, mír a bezpečí. 3. Báchorce té uvěří, dávno už jen někteří, spíš než zlatonosný štít, nám dnes rozum káže jít. R: Jít a hledat Eldorádo, zbavené vší bídy člověčí, jít a hledat Eldorádo, kde je láska, mír a bezpečí. Ami Rec: Protože my už dávno víme, že nad zlato a bohatství G C je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorádo není kdesi D v dálce, ale docela blízko v našich srdcích G E Ami a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda G C pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na D Emi něj je naše přirozená povinnost. R: Jít a hledat Eldorádo...