Binance

Jezebel (Matuška Waldemar)

A Jezebel! A Emi7 A Emi7 Kde vzal se v tobě ten žár, kdo dal tvým bokům tvar ? A B A Ďábel sám stvořil tě z požárů. V tvých očích jsou roje včel, ó, Jezebel, ďábel sám, chopil tě do spárů. A7 D Ami7 D Ami7 Kdo ve tvých ňadrech dlí pomstou posedlý, D7 C7 kdo v tvé kráse skrývá se ? B7 A B A B A Ďá-a-á-ábel sám, Jezebel, já tě znám ! A Emi7 A Emi7 Vtělil se v duši tvou jak hrůza před bitvou A B A ďábel sám, strůjce všech nesvárů. A B A B A Pán všech pekel jednou za sto let se na svět rozvzteklí, B Gmi6 A a proto anděl vzlét, a proto anděl vzlét z předpeklí. Hříšný anděl ztratil z křídel třpyt a nemá svatozář, však co mu nelze vzít, ach, co mu nelze vzít, tvou tvář. A B7 C7 B7 A Jeze-bé-e-e-e-el ! D Ami7 V tvých loktech je můj ráj a o mou duši hraj, ať v tvé kráse skrývá se ďá-a-á-á-bel sám, Jezebel, já tě znám ! Ikdyž už jasně vím, že lidstvu kouzlem tvým ďábel sám splácí dluh, jsi můj bůh ! A A A Emi7 A Jezebel, Jezebel, Jezebé-é-e-el !