Binance

Má živá voda (Matuška Waldemar)

E F#mi 1. Proč se ráno strácíš jako bílý dým, H7 E proč se šerem tratíš, jako ty stíny. E F#mi Dávno už víš, proč bloumám pustým nábřežím, H7 E a proč se trápím dál nad verši svými. F Gmi Vrať se mi, lásko, vrať, zas mi sílu dej, C7 přijď ke mně záhy, přijď, má lásko. F Ami R: Má jsi voda živá, má voňavá jíva Dmi Gmi radost má i můj prudký hněv. C B Oáza jsi v žízni, pohlazení v trýzni, C7 F nářek můj i můj drsný zpěv. Má jsi voda živá, má voňavá jíva radost má i můj prudký hněv. Oáza jsi v žízni, pohlazení v trýzni, C7 F E nářek můj i můj drsný zpěv. 2. Už zase hromy bouří, mraky nízko jdou nad lesy stoupá kouř a mně je úzko Jen ty pro slunce můžeš tančit oblohou. Žádná jiná, jen ty, má lásko. E Asmi R: Má jsi voda živá, má voňavá jíva C#mi F#mi radost má i můj prudký hněv. H A Oáza jsi v žízni, pohlazení v trýzni, H7 E nářek můj i můj drsný zpěv. Má jsi voda živá, má voňavá jíva... La, la, la, la....