Binance

Míle (Blowin' in the Wind) (Matuška Waldemar)

C F C 1. Míle a míle jsou cest, které znám, F G jdou trávou i úbočím skal, C F C Ami jsou cesty zpátky a jsou cesty tam, C F G a já na všech s vámi stál, C F C proč ale blátem nás kázali vést F G a špínou si třísnili šat? F G C Ami R: To ví snad jen déšť a vítr kolem nás, F G C ten vítr, co začal právě vát. 2. Míle a míle se táhnou těch cest a dál po nich zástupy jdou, kříže jsou bílé a lampičky hvězd jen váhavě svítí tmou, Bůh ví, co růží, jenž dál mohly kvést, spí v špíně těch práchnivých blat? R: 3. Dejte mi stéblo a já budu rád, i stéblo je záchranný pás, dejte mi flétnu a já budu hrát a zpívat a ptát se vás, proč jen se úděl tak rád mění v bič a proč že se má člověk bát? R: