Binance

Padá hvězda (Matuška Waldemar)

Dmi2 E7 Dmi2 Ami Dmi2 E Padá, hvězda padá, hučí vodopád. Dmi C Bdím, vždyť noc okrádá, Cdim G A7 bdím, vím oč se bát v nocích kdy Dmi2 Ami Dmi2 E padá hvězda bledá, studí půlměsíc, F C Cdim E má ruka tvou hledá, tvá jí nejde vstříc. Dmi Ami G Ami R: Plášť noci skrývá pláň, tvou dlaň mi scizí Dmi Ami G F E tmou běží plachá laň, tvůj stín mizí. Dmi2 Ami E7 Ami2 Padá, hvězda padá, hučí vodopád. (2x)