Binance

Tam za vodou v rákosí (Matuška Waldemar)

C Ami Dmi G C |:Tam za vodou v rákosí:| Ami |:je ukrytý prám:| Dmi |:tam za vodou v rákosí:| (G4sus) G |:ti najevo dám:| G7 Jak tuze mi záleží zda zatoužíš mít ten prám co mi náleží a na něm se skrýt Ref: F Že slunce tam v dáli Emi jen pro tebe září Ami |:a pálí:| Dmi |:do tváří:| F |:jež zahoří:| Dmi G Ab G G7 tím víc tím víc |:A vzdor zádům spáleným:| |:když usneš a spíš:| |:jsi oblakům vzdáleným:| Ab C F C kus blíž, kus blíž Ref: Že ... Tam za vodu v rákosí je leknínů kraj tam za vodou v rákosí je ráj Ab C7 je ráj je ráj