Binance

Víc nechtěl by snad ani d´Artagnan (Matuška Waldemar)

C 1. Kdybys měl štít svůj stokrát prostřelený - potom chránila by tě má malá dlaň Dmi C Ami Dmi G Žádati víc od slabé ženy - to nemoh´ by snad ani d´Artagnan. C Dmi C Kdyby si zrak tvůj přítmím unavený v pravou chvíli neuměl zvolit zbraň Dmi G7 C Ami Dmi D7 G Kdybys byl spánkem přepadený, kdybys byl vidinami obelhán. Dmi C Dmi C 2. Kdyby kůň tvého zběsilého žití poztrácel cestou všechny podkovy Dmi G7 C Ami F (Dmi) G A kdyby se slovy co nenasytí, pak mlčenlivý zbyl bys tu sám. C Dmi C Pak věř má lásko uprostřed vlnobití, věnec vavřínový na čelo tobě dám Dmi G7 C Ami Dmi E7 G Ať celým světem stokrát poražený, zvítězíš v srdci jediné ženy A místo štítu ochrání tě moje dlaň - víc nechtěl by snad ani d´Artagnan. 3. Kdybych měl štít svůj stokrát prostřelený, potom chránila by mě tvá malá dlaň Žádati víc od slabé ženy, to nemoh´ by snad ani d´Artagnan. Kdyby si zrak můj přítmím unavený v pravou chvíli neuměl zvolit zbraň Kdybych byl spánkem přepadený, kdybych byl vidinami obelhán. 4. Kdyby kůň mého zběsilého žití poztrácel cestou všechny podkovy A kdyby se slovy co nenasytí, mlčenlivý zbyl bych pak sám. Pak věř má lásko uprostřed vlnobití měl bych v srdci svém jediný lásky chrám Ač celým světem stokrát poražený zvítězím v srdci jediné ženy A místo štítu ochrání mě malá dlaň - víc nechtěl by snad ani d´Artagnan