Naposledy vložené
Šifrovací hry na doma
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Červená aerovka (Mládek Ivan)

Já vím, kdo způsobil, že je dnes plno jara, Alenka v kočárku se hihňá do dlaní, cink, cink, a ratata, ta moje stará kára, aerovka červená ulicí uhání, cink, cink, a ratata, jedeme nadílet. Strážník ho pozdraví, s úsměvem poznamená, než hodí zelenou: "Tak kampak, na výlet?" Cink, cink, no jenom tak, jedeme do zelena s aerovkou červenou jedeme nadílet, cink, cink, a ratata, jedeme nadílet. Zubí se patníky, jak si to kolem šine, chechtá se chocholouš a mává starý hrad. Tak někdo rozváží mléko, či zeleninu, já vozím náladu, a to já strašně rád, cink, cink, a ratata, a to já strašně rád.