Binance

Závist (Banáni)

Ami Dmi Emi Viděla jsem ve svém snu viděla, viděla jsem viděla: Ami Dmi Emi Zenich si našel nevěstu,vystrojili jim krásnou svatbu. Viděla jsem ve svém snu viděla, viděla jsem viděla: Nevěsta byla nádherná a já ji ženicha záviděla. Viděla jsem ve svém snu viděla, viděla jsem viděla: Když nevěsta "ano" říkala, pouhým pohledem jsem ji zabyla! R:Ami G Dmi Gmi Ami /:Moje závist..má pouhá závist ,jen moje závist nevěstu zabila!:/ Viděla jsem ve svém snu viděla. viděla jsem viděla: Když nevěwsta zemřela,svatba se pomale hroutila: Viděla jsem ve svém snu viděla, viděla jsem viděla: Ženich ji miloval nadevše ,a tak ze světa odešel. Viděla jsem ve svém snu viděla ,viděla jsem viděla: Na oknechvadli lilie, dopadlo to je Rómeo a Jůlie. R: Moje závist jen moje závist , moje závist svatbu zkazila! Moje závist ta moje závist jen moje závist ty dva zabila! Vše co jsem ve svém snu viděla jsem opravdu zažíla , mázávist mě zničila ,až do celi mě zahnala! R:MOje závis.................jen moje závist svatbu sestře zkazila!!