Naposledy vložené
Šifrovací hry na doma
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Pojď v moji realitu (Mládek Ivan)

Já mám v Středočeském kraji na okrese Praha východ střední rekreační objekt, lesní porost vroubí příchod. Tato moje nemovitost vedle vodní plochy leží, zaměstnanci lesní správy rybí maso z vody těží. Pojď v moji realitu, mám k tobě citový vztah. Okrasnou rostlinu koupil jsem ti ve stánku, myslím, že to nebyl špatný tah. Obojživelníci venku budou dělat kuňky, kuňky, věcně prohovořím v chatě s tebou případné založení rodinné buňky. Pojď v moji realitu, mám k tobě citový vztah, fyzické násilí provedu já každému, kdo by na tě končetinu vztáh'. Letní kabát já ti sundám krevní tlak mi prudce stoupá, i když jak se tak dívám po očku, příroda byla k tobě poměrně skoupá. Letní kabát já ti sundám krevní tlak mi prudce stoupá, i když jak se tak dívám po očku, příroda byla k tobě poměrně skoupá.