Matikář - naučíme matematiku. Každého.

OPravdu (L.A.)

Opravdu jde nám o pravdu, efektní afekty, nelež už na svý lži, akceptuj aspekty. Odzadu dopředu vyčteme si výčitky, archivní argumenty zrají do zápletky. Svítá, ve dnech se ztrácí hádky nocí, zbývá se pochopit. Po patách, po špičkách, v průbojným průběhu, klidně se nezklidníme, ze střetů ve střehu. Doprava, doleva, v jedu už nejedu, zhosti se svojí zlosti a ven dej vendetu. Svítá, ve dnech se ztrácí hádky nocí, zbývá se pochopit. Ať udělám, co udělám, je to to, co nemám. Cos zvolal, odvoláš. Nezastávej se každýho, koho zastavíš. Tak nech domluvit promluvu omluvy. Svítá, ve dnech se ztrácí hádky nocí, zbývá se pochopit.