Matikář - naučíme matematiku. Každého.

X, y (L.A.)

Jak průnik nemožností setkání, jsme prvočísla, co se marně dohání. A blížíme se hyperbolicky, jen nevychází nic úplně logicky. Umocněný pocit selhání, z rovnoběžných dnů se těžko naklání. Nejpřesnější odhad v čísle pí, jsme prázdnou množinou společných rovnicí. V míjení, co se nevzdálí, jsi známou neznámou. Výsledkem našich výpočtů bude x, ypsilon. Jsme rozdělený osou zklamání, v intervalu příštích dnů zas čekání. Jak paradoxy na druhou, schováme se za svou proměnnou. Jeden je vytknutý a druhý v závorce, tak se dotýkají soustředné kružnice. V našem definičním oboru zbývá stále méně prostoru. V míjení, co se nevzdálí, jsi známou neznámou. Výsledkem našich výpočtů bude x, ypsilon.