Naposledy vložené
Šifrovací hry na doma
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Titanic (Mládek Ivan)

Víte vy, co za paniku vypuklo na Titaniku? Z vody kdekdo hrůzou skučel, byl jsem v klidu, slušně plavu, neztrácel jsem vůbec hlavu, do děvčete já jsem hučel. Titanic šel ke dnu, voda jako v lednu, do děvčete já jsem hučel. Nabíd' jsem jí svojí duši, nastražila hnedka uši, ona pro mě rozhodla se rázem, hupli jsme do Atlantiku, měli jsme tak trochu kliku na duši jsme doplavali na zem. Titanic šel ke dnu, voda jako v lednu, na duši jsme doplavali na zem. Vodičkovou Dominiku poznal jsem na Titaniku, s láskou na to místo vzpomínáme, skafandry si narazíme, na Titanic vyrazíme, možná to tam vůbec nepoznáme. Titanic šel ke dnu, voda jako v lednu, možná to tam vůbec nepoznáme.