Binance

Čas sa zastavil (Čad)

"Vedou Európy je hlúposť" napísal Mickiewicz pred dvesto rokmi. Z toho jasne vyplýva, že čas sa zastavil.