Binance

Labyrint (Čad)

Kým na nás z oblohy budú hádzať bomby, budeme pod mestom, tam, kde sú katakomby, brúsiť sekery, ostriť kovové hroty, hrať karty, baviť sa a vyjedať kompóty. Keď skončí nálet, vylezieme von, odrežeme hlavy našim nepriateľom. Rozpútali vojny, my sme chceli mier, s rukami od krvi sa vrátime do dier. Po namáhavej práci dobre chutí spánok, je tu ďalší nálet, ďalšie vojnové ráno. Noví mŕtvi bez hláv v ruinách zostanú, tajné chodby pod mestom poskytnú ochranu. Od Františkánov hore pod Michalskú bránu, odtiaľ do podhradia a dolu k Dunaju. Labyrint pod mestom nám drží stranu, nech sem pošlú ďalších, keď si trúfajú.