Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Možno (Čad)

HĽA, SVINE! HOĎTE IM PERLY, MOŽNO SA ŠMYKNÚ A ZLÁMU SI KRK!